Persoonlijke verzorging en begeleiding op maat voor ouderen.

OOK EEN FIJNE DAG! wil graag een bijdrage leveren aan het geluk van ouderen door  zorg en begeleiding op maat te bieden.

Afhankelijk worden van zorg is niet makkelijk. Ouderen willen graag zelfstandig thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Door uiteenlopende redenen lukt dat soms niet meer.
Kinderen zijn druk met werk en gezin of wonen te ver weg van hun ouder om deze regelmatig te bezoeken en te ondersteunen. Ze hebben zorgen over hun ouder op leeftijd, ze voelen zich verantwoordelijk. Ze willen graag dat het goed gaat met hun ouder.

OOK EEN FIJNE DAG! wil graag helpen. Ze vindt dat persoonlijke zorg en begeleiding zò moet worden ingevuld dat mensen die ervan afhankelijk zijn zichzelf kunnen zijn en blijven. Samen kijken hoe de zorg en begeleiding het best past bij de ouderen, hoe deze het fijn vindt.
Door nu juist hulp te accepteren de mogelijkheid hebben om thuis te blijven wonen. Dit geeft weer meer vrijheid en geluk in het leven.

OOK EEN FIJNE DAG! werkt met middelbaar en hoger opgeleide dienstverleners die zorg, begeleiding en gezelschap op maat kunnen bieden, deze helpen om kleur te blijven geven aan het leven van uw ouder thuis, in het verzorging- of verpleeghuis.
OOK EEN FIJNE DAG! zet zich graag in voor ouderen die wonen in de zuidelijke provincies van Nederland, Noord-Brabant en Limburg.

Hoe werkt het?

Zowel u als kind, andere naasten en natuurlijk de oudere zelf kan ons inschakelen. Wij doorlopen een aantal stappen om de juiste begeleider aan uw ouder te koppelen: U kunt ons bellen of via e-mail contact met ons op nemen. Wij horen graag de persoonlijke vraag en wens voor uw ouder. We maken dan een afspraak (liefst) bij uw ouder thuis. Deze kan eventueel ook in de avond plaats vinden. Lees verder.

Onze begeleiders

Onze begeleiders zijn allen boven de 40 jaar en middelbaar of hoger opgeleid.
Ze bezitten de kwaliteiten om goed te luisteren, om echte aandacht te geven, zijn sensitief, inlevend en hebben een grote affiniteit met ouderen. Ze brengen allemaal bepaalde kennis en vaardigheden, omtrent zorg voor ouderen mee. Maar ook een hobby en of passies worden ingezet in de begeleiding met uw ouder. Ze geven daardoor een stuk eigenheid, kleur aan de dag van uw ouder. Wij kijken zorgvuldig naar de situatie en interesses van uw ouder en passen de begeleider daar op aan.

Begeleiders beschikken allen over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Het hoofddoel is altijd om uw ouder een fijne dag te bezorgen, samen fijne momenten te beleven.
Maar ook om een ouder zo lang mogelijk op prettige wijze thuis te laten wonen, opname in een instelling uit te stellen of om het verblijf in Verpleeg of Verzorgingshuis te veraangenamen.
Ook het ontlasten van partner en of andere naasten is voor OOK EEN FIJNE DAG! een belangrijke doelstelling.

Een goed gevoel omdat uw ouder ook een fijne dag heeft. Hebt u interesse? Neem contact met ons op via info@ookeenfijnedag.nl.